Tåkerns Fältstations årsrapporter

Vi ger årligen ut en rapport över våra inventeringsresultat vid sjön. Det är en rapportering till Tåkernfonden i enlighte med den ansökan om ekonomiskt stöd för del olika inventeringar vi gör. Här kan du läsa de senaste utgåvorna som pdf-filer.
Dessutom finns här en del äldre artiklar ur Vingspegeln och årsredovisningar i Vårfågelvärld och våra "Meddelanden" från äldre dagar som också går att ladda hem.

Filerna är i pdf-format, som stöds av Acrobat Reader.

 


Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
Årsrapport 2012
Årsrapport 2011
Årsrapport 2010
Årsrapport 2009
Årsrapport 2008
Årsrapport 2007
Årsrapport 2006
Årsrapport 2005
Årsrapport 2004
Årsrapport 2003
Årsrapport 2002

Meddelande nr 16 1980

Meddelande nr 15 1979

Meddelande nr 14 1978

Meddelande nr 13 1977

Meddelande nr 12 1976

Meddelande nr 11 1975

Meddelande nr 10 1974

Meddelande nr 9 1973

Meddelande nr 8 1972

Meddelande nr 7 1971

Meddelande nr 6 1970

Meddelande nr 5 1969

Meddelande nr 4 1968

Meddelande nr 3 1967

Meddelande nr 2 1966

Meddelande nr 1 1965

 
Vår fågelvärld, Rapport från
Tåkerns Fältstation 1970-1982
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982


Vingspegeln 2012
Fältstationåret 2012
Brun kärrhök och rördrom i Tåkern under 40 år
Botanisk inventering av Säbyön
Skådarporträttet: Lars Gezelius
Fågelobservationer vid Tåkern 2012
Ringmärkning vid Tåkern 2012
I Korpgluggen samt sista sidan

Vingspegeln 2010

Fältstationsåret 2010
Ringmärkning vid Tåkern 2010
Fågelobservationer Tåkern 2010
Tåkerns vatten var inte självklart 2010


Vingspegeln 2006
Fältstationsåret 2005
Ringmärkning vid Tåkern 2005
Observationer vid Tåkern 2005
Förebyggande av gåsskador


Vingspegeln 2005/3
Kvarnstugan 100år
Ringmärkning vid Tåkern 40år
Obsar vid Tåkern 2004
 Ringmärkning vid Tåkern 2004

Vingspegeln 2004
Ombergs häckfågelfauna
en atlasinventering 2002 - 2004