Tåkerns Fältstation informerar

Vi ger regelbundet ut ett info-blad om Tåkern och vår verksamhet. Här kan du läsa om de senaste fågelobsarna, mm. Filerna ligger i pdf-format som stöds av Acrobat reader. 

Om du inte har Acrobat Reader kan du ladda ner den här Get Adobe Reader

Info mars 2024

Info mars 2023

Info mars 2022

Info mars 2021

Info mars 2020

Info mars 2019

Info mars 2018

Info feb 2017

Info mars 2016

Info mars 2014

Info mars 2013

Info mars 2012

Info mars 2011

Info mars 2010

Info feb 2009

Info jan 2008

Info mars 2007

Info feb 2006  

Info dec 2004

Info höst 2003

Info våren 2003

Info sept 2002


Åter till första sidan