Kontakta oss:
Tåkerns Fältstation
Box 204
595 22 Mjölby
lars.gezelius@lansstyrelsen.se

 

Välkommen till Tåkerns Fältstation
Vi informerar om fåglar och natur i Tåkernbygden. Föreningen Tåkerns Fältstation arbetar sedan 1963 med inventeringar och naturskydd i och kring Tåkern. Själva fältstationen, Åsen 2, ligger vid Renstad söder om Tåkern.
Medlemsavgiften i föreningen är 100:-/år och kan sättas in på PlusGiro 26 34 96 - 2.  Du får då, utöver medlemskap, Infobladet och Vingspegelns Tåkernnummer. Kom ihåg att skriva namn och adress.
Vill du beställa jubileumsboken, 50 år med Tåkerns Fältstation? Betala 190 kr (inkl porto) till vårt plusgiro (se ovan) och maila till lars.gezelius@lansstyrelsen.se så kommer den med posten. Pris exkl. porto är 150 kr. Det går också att betala med Swish till vårt nummer 1230180471.

Nyheter


Tåkernobservationer

Ombergsobservationer
Dagbok Tåkerns Fältstation
Länkskafferi
Tåkernväder

Fredag 23 december
Fältstationen önskar er alla:

Tisdag 6 december
Restaureringarna vid Glänås klara
Nu är Länsstyrelsens restaureringar av strandzoner och häckningsöar vid Glänås besöksområde klara. Arne Linding från Söderhamn (LVR)har genomfört åtgärderna med alla hans konstiga specialgjorda grävmaskiner. I öster har en del vass tagits bort och ett par nya häckningsöar skapats. Det tidigare häckningsöarna har förbättrats. Längs stranden har högre vegetation tagits bort och det har nu skapats en öppen vadarstrand. I väster har öppningar gjorts vid gömslena. Det ska bli mycket spännande att se hi fågellivet svarar på detta. Vår bedömnig är att det blir succé!

 

 

Torsdag 24 november
Årsrapport 2015...
Ingen nyhet att vara jättestolt över. Kommer ni ihåg 2015? Om inte så har nu till syvende och sist årsrapporten för 2015 blivit klar. Den ligger nu som pdf på vår hemsida under Årsrapporter i menyn här till vänster. Den tryckta versionen kommer inom kort från tryckeriet.

Söndag 20 november
Trea i kommunrallyt!
Nu är helgens kommunrally avgjort. Arrangör är ÖgOF och det gäller att se så många arter som möjligt under helgen i resp kommun i Östergötland. Fältstationen deltog för Ödeshögs kommun. Vi skrapade i hop goda 89 arter och nådde därmed pallen som trea efter Norrköping och Linköping. Fina arter var brunand, sjöorre, jorduggla, sparvuggla, tjäder, trana, nötkråka, strömstare, taltrast, dubbeltrast, vinterhämpling, ängspiplärka, rödhake, turkduva, spetsbergsgås, bläsgås, grågås, mindre hackspett, m.fl. Lokaler som besöktes var bl.a. Tåkern, Trehörna, St. Lund, Omberg, Orrnäs, Lorasjön, Ödemark, Lysings urskog. Idoga deltagare var fr.a. Adam Bergner och Kom Arrio med god assistans av Peter Berglin, Bengt Andersson, Lars Gezelius, Karl-Martin Axelsson och Ellen Hultman. Ja, det är ett skönt sätt att liva upp en gråmulen helg sent i november. Vid Renstad fanns ännu 3500 sädgäss kvar och i sjön rastade 800 knölsvanar.

Söndag 15 oktober
Hösten rullar in, mera säd men trana kvar!
Dagens internationella sädgåsräkning gav förvisso en påtaglig ökning sedan sist och idag räknade vi in 4450 ex. Grågässen har tunnat ut men drygt 6000 var kvar idag. Även många tranor trotsar höstrusket och 790 räknades in. 130 vitkindade gäss, 12 bläsgäss och 7 spetsbergsgäss noterades också. Det var även simfågelräkning och drygt 21000 simfåglar (exkl. gässen) räknades in. Bläsänderna dominerade med höga 7770 ex.som faktiskt är rekord för Tåkern! Vigg och brunand var också många ute på vattnet med ca 4000 vardera. Knölsvanar och sothöns har minskat sedan septeber och båda summerades till drygt 1100 vardera.Totalt noterades också minst 11 havsörnar. Imorgon boksläpp, kom till Tåkern!

Söndag 2 oktober
Äntligen!
...som det brukar heta i litterära sammanhang. Snart är den här den efterlängtade 50-års krönikan för Tåkerns fältstation. Tryckpressarna går nu varma förmodar vi, för den 16 oktober kommer vi att vara på plats i naturum Tåkern och presentera boken samt signera och sälja. Priset blir ca 1 krona per sida, d.v.s. 150 riksdaler. Vi konstaterade härom dagen att det har varit många förändringar i och vid sjön på många skiftande sätt och kasten har varit tvära i detta delikata ekosystem, som påverkas av många mänskliga, biologiska och fysiska processer. Så sent som i lördags (1 okt) sattes ännu ett rekord då vi räknade in 7650 rastande tranor. 16 oktober vid naturum är det många aktiviteter; vi visar ringmärkning 8-10 och kl. 10.30 är det boksläpp och signering av författarna Adam Bergner, Christer Elderud och Lars Gezelius. Under förmoddagen bemannar vi fågeltornet med giude och vi serverar våfflor i B-huset. Kl. 14.00 är det ett föredrag i naturum om Tåkerns fältstation förr och nu av Adam Bergner och Christer Elderud. I skymningen planeras sedan fångst och visning av ringmärkning av beckasiner och ugglor. Varmt välkomna!

Janusz Stepniewski spanar i vassen. FOTO: Lars Gezelius
Skäggmesens dag utan skägg
Idag var det "skäggmesens dag" vid Glänås. Lars Gezelius visade ringmärkning (bild), Peter Berglin guidade i tornet och Bosse Håkansson severade våfflor. Ett 70-tal personer kom till ringmärkningsplatsen för att för att titta på skäggmesar på nära håll. Vi kunde visa rödhake, rörsångare, gärdsmyg, sävsparv, blåmes och talgoxe, men tyvärr ingen skäggmes denna gång. Några skäggmesar fanns dock nära intill i vassen.                   

Visning av ringmärkning. FOTO: Peter Berglin.

Söndag 18 september
Vass- ångar på!
10 och 12 september fångade vi årets sista(?) vassångare och vi nådde därmed ett nytt årsrekord på 15 ringmärkta fåglar. Alla har har fångats vid Renstad kanal i juli-september och samtliga var årsungar. De senaste två individerna hade fortfarande lite gult i "mungipan".(se bild) vilket tyder på att dessa endast var några veckor gamla och därmed kläckta i augusti.

  Ung vassångare. Foto: Lars Gezelius.

Lördag 17 september
Tran- och grågåsrekord !
10 och Under lördagens fina brittsommarvärder räknade vi in 7200 tranor och hela 19230 grägäss, vilket är rekord för Tåkern. De tidigare rekordet för trana var 7100 ex. 2014 och för grågäss 18200 ex. 2013. Under dagen räkandes ocks in många somfåglar, bl. a. drygt 8000 sothöns och drygt 11000 brunänder och mer än 6000 bläsänder.

FOTO: Lars Gezelius


Fler tranor och gäss samt feta sångare, men var är rör?
Under söndagen var det dags för höstens andra räkning av tranor och gäss. Dett blev höstens hittills högsta antal för både grågås (drygt 13100) och trana (5650). Märkningen av småfåglar vid Renstad kanal går in i slutspurten och vi kan skönja en del trender. Totalt har vi nu ringmärkt ca 2600 fåglar under året. Årets stora överaskning är att vi fångat många sävsångare men betydligt färre rörsångare än förväntat. Det brukar vara mer än dubbelt så många rörsångare som sävsångare i fångsten men i år är det bara aningen fler rörsångare, 510 mot 495 sävsångare. Vi har fått osedvanligt många kärrsångare också, 33 st., vilket är årsrekord (det tidigare var 29 st. från 2006). Vi har också fångat 12 vassångare och det är årsrekord för den standardiserade sommar/höstfångsten. Vi kan också se att det varit ett gott år för sävsparven. 184 märkta hittills är bland de högre årssummorna. Under söndagen blev det en del andra sångare i näten som vi kunde njuta av, t.ex. lövsångare, törnsångare och ärtsångare. Flera av dem var riktigt feta och ligger i startblocken för långresan söderut mot Afrika.

Lördag 20 augusti
Rekordmånga tranor och mycket simfåglar
Höstens första gås- tran- och simfågelräning har nu genomförts av ett 10-tal av våra räknar-entusiaster, såhär dagen innan andjaktspremiären. Tranor och gäss räknas i gryningen vid uppfloget från sjön till de omgivande fälten. Det blev ett präktigt augustirekord för trana med 5 350 ex. Grågässen räknades också in i relativt höga antal, 12 100 ex. Senare på morgonen var det simfågelräkning från 9 platser runt om sjön. Totalsumman slutade på goda 27 170 ex.Sothöna och brunand dominerade stort som oftast i augusti med drygt 10 000 vardera. Bland simänderna var bläsanden vanligast med 1 060. Knölsvanen var också relativt talrik med drygt 1 400 ex. Under vår och försommar var ju svanar och andra simfåglar mycket fåtaliga precis som under fjolåret, beroende på grumligt vatten och sparsamt med undervattensvegetation. Den varma, lugna, torra och soliga sommaren verkar ha gjort underverk för kransalger, nate arter, axslinga och andra undervattensväxter och nu är Tåkern åter en gynnsam rastplats för många simfåglar.

 

Onsdag 20 juli
Märkligheter i vassen
Nu har vi kommit ett gott stycke in i juli och ringmärkningen vid Renstad kanal rullar vidare. Personalstyrkan är nu diger, internationell och tjejdominerad! Härligt! Assistenter är Katharina Philipp (Tyskland), Donna Talluto (Belgien) och Lauren Kennedy (Wales). Platschefer är omväxlande ALars Gezelius, Adam Bergner, Ellen Hultman och senare Karl-Martin Axelsson. Fångsten vid Renstad kanal ligger kring 30-60 fåglar per dag, vilket är ganska mycket. Häckningen för vassfåglarna har troligen gått bra. Vi är nu redan uppe i fem märkta ungfåglar av vassångare samt en ovanlig art i vassen - sånglärka! Bland de vanligaste arterna är det nu konstigt nog ännu så länge ombytta roller, då vi fångat fler sävsångare (176) än rörsångare (122). Det har nog inte hänt sedan vi började den standardiserade märkningen 1991. Vi får se hur det utvecklar sig framöver. Vid några tillfällen har vi också guidat grupper som anmät sig via naturum Tåkern. Vi har också för första gången en rörsångare med engelsk ring, konstigt nog hände det samma dag som vi för första gången har en Brittisk assistent hos oss...Maybe it´s because I´m a Londoner...     //text med tillhörande foton Lars G

Vassångare - eller som assistenten sa: "just another brown little bird"...

Lauren Kennedy från Wales med en rörsångare som hade en ring som det stod London på.

Guidning vid märkplatsen.

Den udda gästen i vassen - en sånglärka.

Tisdag 5 juni 2016
Ringmärkningen är igång!

Nu har den standardiserade ringmärkningen vid Renstad kanal dragit igång. Här ringmärker vi med 12 slöjnät nästan varje morgon under juli-augusti grån gryning till framåt 9-10-tiden. Vi har nu varit igång tre morgnar och fångstraden ar varit 48, 38, och 18 fåglar. Det är relativt goda antal så tidigt i juli, vilket tyder på att häckningssäsongen för vassens tättingar varit god. Det är redan många ungfåglar ute av rör- och sävsångare och sävsparv. Vi har även fångat enstaka skäggmesar, lövsångare, törnsångare och svarthätta. Nu arbetar Lars Gezelius samt Katarina Philipp från Tyskland. Nästa vecka kommer två assistenter från Belgien resp. Skottland. Bland våra egna märkare har vi Adam Bergner, Ellen Hultman, Per Saarinen och Karl-Martin Axelsson. Idag hade vi besök av Carolina från Nnaturum Tåkern med besökande gäst. Fyra morgnar under sommaren kommer naturum med anmälda gäster på besök. Tåkerns vatten är nu betydligt klarare och både undervattensvegetation och knölsvanarna har hittat tillbaka. Den torra, soliga och rätt lugna våren och försommaren har varit gynnsam för sjöns ekosystem.

 

Ringmärkning vid Renstad kanal.

Lördag 25 juni
Tåkerns Fältstation har sorg...
Vår vän och medlem i föreningen Christer Eriksson finns inte med oss längre. Han förolyckades tragiskt i en fallolycka för några dagar sedan. Christer var en sann naturvän som verkligen älskade att vara ute i skog mark, antingen via långpromenader eller kanske ännu hellre paddlande i sin kanot. Få ens någon kände till Ombergs alla stigar och vikar så väl som Christer. Hans entusiasm och upptäckarglädje inför naturens storhet smittade över på oss alla.

Våra tankar finns i denna svåra stund i första hand hos familjen, men vi blev alla i föreningen chockade av beskedet och sörjer djupt vår kamrat.

I sitt arbete för Projekt pilgrimsfalk var han en hängiven entusiast som lade ner ett oerhört arbete på att inventera och följa dessa fåglar. Varje vår och försommar var han ute i fält ett oräkneligt antal timmar för kunskapen om de östgötska falkarna alltsedan den första häckningen på Omberg 1996.

Bengt Andersson                                Lars Gezelius
Ordförande                                       Sekreterare

Christer Eriksson

 

Onnsdag  15 juni 2016
Ett bra häckningsår, men tar det sig på sjöns botten?

Nu är det snart målgång för häckningssäsongens alla inventeringar. Som helhet har det varit en mycket bra försommar för fåglarna. Mycket sol och inga långa regnperioder. Flugsnappare och mesar har stora ungkullar. Vi har gjor många paddlingsturer ute i sjöns stora vassområden. Det är gott om trastsångare i år och vi är nu uppe i 17 sjungande vassångare, vilket är rekord för Tåkern. Det är mycket skäggdopping och även en hel del gråhakedoppingar. Rördrom, trana och brun kärrhök är relativt talrika. Bland kolonihäckarna är fisktärnorna ganska många, medan skrattmåsarna knappt når till 2000 par. Häckningen går i alla fall bra och det är många ungar som kläcktes relativt tidigt.

Det har inte varit så många rariteter ännu. Under nattfågelinventeringen 6 juni hördes dock en busksångare vid Väversunda. Sjöns vatten är fortfarande lite grumligt, men kanske något bättre än förra året. Ljuset når ner till botten, så vi får se om undervattensväxterna spirar framåt juli. På Omberg går det också bra för våra pilgrimsfalkar. Nyligen har vi ringmärkt tio ungar i tre bon, vilket är rekord för berget. Riktigt roligt! Omberg har ju också bjudit på mindre flugsnappare och flera brandkronade kungsfåglar! Här kommer några bilder från vår/försommar.

Lars G på spaning vid Tovören.

Christer Eriksson assisterar Fredrik Schlyter på väg till falkarnas bo.

Unge KA. Årets ungar får röd över blå på vänster och lila på höger. Fint ska det vara.

Lördag 14 maj 2016
Barnkammaren Tåkern

Nu får fler och fler fågelarter sina ungar. Grågässen har varit ute sedan april och de första skäggmeskullarna är utflugna. En del blåmesar har också kläckt. Vid Väversunda kan man se dessa söta tranungar vara ute och födosöka med sina föräldrar.

FOTO: Björn Graatrud

Måndag 9 maj 2016
Tåkern i radion

Denna morgon var det direktsändning i Radio Östergötland från Glänås. Temamorgonen handlade om vårfåglarna vid Glänås, Naturums och Tåkerns Fältsatations verksamhet. Från Fältstationen medverkade Bengt Andersson, Christer Elderud, Kent Persson och Lars Gezelius. Vi berättade och visade (och återberättade) om ringmärkning, inventeringar, vår historik och den snart färdiga jubileumsboken samt vår publika verksamhet och arbetet med integration och ensamkommande flyktingbarn.

Bengt Andersson i direktsändning. FOTO: Lars Gezelius

FredAG 29 april 2016
Japan, japan, japan! prinsessan Takamado på Tåkernvift!

Kejserliga Prinsessan Takamado från Japan tog sig tid att besöka Tåkern innan hon återvände till Stockholm för firandet av kung Carl XVI Gustafs 70-års dag.

Prinsessan Takamado har ett brinnande intresse och ett stort engagemang för fåglar och natur. Hon är hederspresident i BirdLife International. Hon är också hängiven och skicklig naturfotograf och fotograferar ivrigt under resor världen över.

Magnus Vahlquist, bosatt på Örgården och tidigare Sveriges ambassadör i Japan, har många gånger talat sig varm för Tåkern vid möten med prinsessan Takamado. Vid tidigare Sverigesbesök har tidsschemat varit pressat. Det var det nu också men nu skulle Tåkernbesöket bli av!

Prinsessan anlände till Arlanda kl 23 i torsdags. Klockan 02.30 på gav hon sig iväg med chaufför från Grand hotell. Klockan 05 var hon och hennes följe på plats vid Naturum Tåkern.

Under fyra timmar i fågeltornet hade hon sällskap av Magnus Vahlquist. Malin Granlund-Fält och Kjell Antonsson, guider i Naturum, finns också på plats. Tidigare på morgonen har Kent Person och Adam Bergner i Tåkerns fältstation demonstrerat ringmärkning. Under hela besöket var Tåkernveteranen Christer Elderud prinsessan guide.

Havsörn, brun kärrhök och fiskgjuse visade sig snyggt utanför tornet liksom änder och doppingar. Prinsessan var mycket nöjd med besöket och stannade längre än vad som var planerat.

Som avslutning på besöket bjöds lunch på Örgården med bl a Japans Sverigeambassadör och landshövding Elisabeth Nilsson. Därefter åter till Stockholm, och byte från fältkläder till kimono, och fortsatt firande av kungens 70-års dag.

Foto: Christer Elderud/N

Prinsessan Takamado hann med en tur på spången vid Glänås. T h Magnus Vahlquist med fältstationens Kent Person och Adam Bergner i bakgrunden.

 

Foto: Christer Elderud/N

Prinsessan Takamado var välutrustad för fotografering och dröjde sig kvar en bra stund längre vid Tåkern än som var planerat.

 

Foto: Christer Elderud/N

Guider, till och från under besöket i tornet och Naturum var Kjell Antonsson och Malin Granlund-Fält och från Tåkerns fältstation ringmärkarna Adam Bergner och Kent Person.

 

öndag 17 april 2016
Vårfåglarnas dag
Naturum Tåkern proklamerade denna dag som "Vårfåglarnas dag" och Fältstationen visade ringmärkning vid fågeltornet vid Glänås. Här är det Per Saarinen och Torbjörn Blixt som visar och berättar om ringmärkning av fåglar. Under morgonen fångades en vacker sävsparv, bofink och rödhake samt några mesar. 50-60 personer fick se de vackra fåglarna på nära håll innan regnet kom. Bosse Håkanssons klassiska våfflor i "B-huset" uppskattades.

En bofink hane.Tillsammans med lövsångare är det Sveriges vanligaste fågelart.Det finns omring 15 miljoner par i Sverige. Foton: Lars Gezelius.

Söndag 3 april 2016
Våren är här!
Fågelsjön vaknar nu till liv på allvar. Vid Glänås går skrattmåsar till häckning och skäggdoppingarna ligger parvis och uppvaktar varandra. Ute på sjön är det en hel del dykänder som livnär sig av småkryp som vigg pch knipa. Vi räknade 2500 vigg och 800 knipor. Däremot är det betydligt färre vegetarianer bland simfåglarna. Det tydligaste tecknet är att endast 50 knölsvanar räknades. Redan ifjol visade det sig att undervattensvegetationen inte var särskilt frodig. Vi får hoppas den kommer igång denna sommar. Andra vårfåglar som är igång är bruna kärrhökar som spelflyger, enkelbeckasiner som spelar, dromar som tutar och tranor som ropar. De första fiskgjusarna har kommit. Bland de som ska dra vidare norrut kan nämnas några blå kärrhökar och ett 100-tal tundrasädgäss.På bilden ser du en bäver som fångades av fotografen Björn Graatrud vid Lövängsborg.

Annandag påsk 28 mars 2016
Många tranor
Säsongens tredje gås- och tranräkning gav ett näst högsta vårrekord för Tåkern då vi summerade tilll 3500 ex. Det var ju inte så kul för de som räknade på södra sidan av sjön för där hände inte mycket. Desto mer intensivt för de som räknade vid Säby, Herrestad och Åsby.

Tranor i arla morgonstund. Foto: Johan Träff

Onsdag 16 mars 2016
Årsmöte
Till akompanjemang av årets första rördrom drog vi igång föreningens årsmöte vid naturum. Drygt 20 personer mötte upp. Ordet för kvällen var "omval" så det blev inga nämnvärda förändringar i styrelsen. Efter sedvanliga mötesförhandlingar blev det kaffe, thé och smörgåstårta samt föredrag om Sydafrikas natur av Konny Hörberg.

Konny Hörberg i berättartagen. Foto: Lars Gezelius

Lördag 12 mars 2016
Gåsräkning
Denna stilla vårmorgon räknade vi gäss för andra gången i år. Vi var ett 10-tal personer på post redan strax före 06.00. Efter räkningen var det samling i Åsenstugan och dags för summering och fika. Det var ovanligt många sädgäss, drygt 4800. Även sångsvan räknades i för Tåkern högt antal, ca 700. Kanske är det rekord för Tåkern? Ett klassiskt vårtecken är tranornas rop vid sjön och hela 190 ex. har redan kommit.

Ringmärkning och grillning för ensamkommande
Under Bengt Anderssons ledning anordnade vi en Tåkerndag vid Glänås för ensamkommande flyktingbarn. Adam Bergner och Lars Gezelius visade ringmärkning. Konny Hörberg och Bosse Håkansson guidade liksom naturumpesonalen Ellen Hultman och Malin Granlund Fält. Vi ringmärkte 15 fåglar av arterna talgoxe, blåmes, nötväcka och pilfink. Från tornet sågs sammanlagt åtta havsörnar. Det var totalt 17 ensamkommande som fick uppleva mycket nytt. De flesta var från Afghanistan och Eritrea. Efter skådningne var det skönt att värma sig vid en sprakande eld och grilla.

Grillning vid Glänås. Foto: Lars Gezelius

Foto: Christer Elderud/N

Lördag 30 januari 2016
Nya fågelkursen igång – första vårfåglarna är här
Tåkerns fältstations nya fågelkurs fortsatte på lördagen med en exkursion i det för dagen milda vinterlandskapet. Kursen är upplagd så att den passar även för personer med rörelsesvårigheter, synskador eller andra funktionsnedsättningar.Tåkern är ännu frusen efter köldknäppen senast. Januari är lågsäsong var gäller antalet arter. På lördagen sågs bl a fjällvråk, blå kärrhök, varfågel och några havsörnar på sjöisen.Mera överraskande noterades åtta grågäss och fyra sädgäss, utan tvivel de första inflyttade vårfåglarna. Just vårfåglarna uppmärksammas mera fram i april men dess för innan ordnas en ugglekväll i mars. Kursen avslutas i juni efter minst tre inneträffar och fem exkursioner.Kursen arrangeras i samarbete med NBV och Naturum Tåkern.

Lördag 16 januari
Guidning och ringmärkning 31 januari vid naturum Tåkern
Sista helgen i januari uppmanar Ornitologerna (SOF) svenska folket att räkna fåglarna som besöker fågelbord och andra matningar. Efter en mycket mild inledning på vintern har det nu blivit rejält kallt i hela landet. Därför kan det finnas skäl att se till att fröautomater och andra attiraljer är välfyllda. Det är närmare en halv miljon hushåll som matar fåglar varje vinter. Denna matning betyder naturligtvis mycket för fåglarna som får tillgång till både lättåtkomlig och energirik föda. Men den betyder mycket även för oss. Fåglarna kan verkligen liva upp en grå vinterdag.Vi  laddar nu upp inför elfte upplagan av Vinterfåglar Inpå Knuten. 31 januari mellan 10-14 räknar vi fåglarna vid fågelmatningen vid naturum Tåkern. Vi visar också ringmärkning av fåglar. I annexet till naturum serverar vi våfflor och kaffe!  

Naturum Tåkern har också aktiviteter på samma teama. Läs mer på Naturum Tåkerns hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/naturum-takern/Pages/index.aspx


 

GOTT NYTT ÅR Nu går vi in i ett nytt år 2016>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Söndag 29 november

Lär känna Tåkerns fåglar - nybörjarkurs för fågelintresserade
Tåkerns fältstation inbjuder i samarbete med NBV och Naturum Tåkern till en nybörjarkurs för fågelintresserade med start tisdag 19 januari kl 19:00 - 21:30, Naturum Tåkern B-salen. Kursen kommer företrädesvis att förläggas till Tåkern med omnejd. Kursen är upplagd så att den passar även för personer med rörelsesvårigheter, synskador eller andra funktionsnedsättningar. Vi börjar pedagogiskt lägligt i januari när antalet fågelarter är betydligt färre i vintertid. Därefter fortsätter vi med vårfåglarna när de anländer art efter art, de första redan i mitten av februari. Ugglorna får sitt eget kapitel med en ugglekväll i början av mars. I april tar vi övriga vanliga vårfåglar i Tåkernbygden. I maj väntar vi in de vanligaste sångarna, bl a lövsångare, svarthätta och andra arter som anländer lite senare på våren. I slutet på maj ger vi oss ut i Tåkernnatten och lyssnar på en sagolik och fantastisk nattkonsert av Tåkernfåglarna. Vi avlutar i juni månad, då de första höstflyttande vadarna börjar dra söderut. Totalt omfattar kursen minst tre inneträffar och fem exkursioner. Inneträffarna äger rum på tisdagar och exkursionerna är oftast  förlagda till lördagsmorgnarna. Du hinner med ytterligare aktiviteter på lördagarna efter fågelskådningen som brukar vara slut vid 10:00-tiden. Morgonstund har guld i mun - det vet alla fågelskådare.
Avgift
: 300 kr.
Kursledare
: Bengt Andersson 0144-108 72 och Bo Håkansson 070-365 42 24.
Anmälan till någon av kursledarna eller till Naturum Tåkern senast 10 januari 2016.
Tåkerns Fältstation                      VÄLKOMNA
.....Läs mer


Måndag 30 november
Udda fågelseupplevelse
Tåkerns Fältstation inbjuder 2016 till en fågelkurs med udda fågelupplevelser som tema. Vi börjar med en ugglenatt i mars och slutar med en intensiv gås/dvärgbeckasinhelg i oktober.Tanken är att deltagarna ska få kontakt med fågelarter som ofta är lite svåra att upptäcka. Deltagarantalet är därför begränsat till 10 personer per grupp. Det ska också vara möjligt att anmäla sig till enstaka evenemang om det finns plats över vill säga. De som anmäler sig till hela kursen har företräde. Kursen körs i samarbete med NBV och Naturum.

.....Läs mer

Onsdag 7 sept
Tåkernhimmel
En del av upplevelsen vid Tåkern är det alltid så mäktiga himlavalvet och det skimrande ljusskådespelet där. Många som varit vid Tåkern den senaste tiden har bjudits på särskilt mäktiga syner från vårt solsystem.
Här kommer några ”himmelska” höstbilder.

Norrsken
Norrsken 7 sept 2015                                                              Foto Camilla Billberg

Soluppgång
Soluppgång över Renstad                                                         Foto Lars Gezelius

Röd "supermåne"
Röd supermåne                                                                Foto Johan Träff

Tranor i månsken
Tranor i månsken                                                                     Foto Peter Berglin


Måndag 5 september
Skäggmesarna aktiva
Så här i slutet av september och början av oktober går ringmärkningen in i en ny fas. Tropikflyttarna har dragit söderut. Vi får ju naturligtvis mest vasslevande arter av dem, men denna grå flugsnappareGrå flugsnappare
Grå flugsnappare                                                           Foto Lars Gezelius
tillhör undantagen. Nu är det istället skäggmesens tid. De är nu aktiva i högflykt och visar oro. Vissa vill dra till andra platser, men vissa stannar i Tåkern. De flesta skäggmesar har nu ruggat färdigt, d.v.s. bytt alla sina fjädrar sedan i somras och blir då mer aktiva. Ruggande skäggmes
Ung ruggande skäggmeshane                                                     Foto Lars Gezelius
Det finns dock fortfarande några sent födda individer som ännu inte ruggat färdigt. Se bilder på dessa. Ung skäggmeshona
Ung skäggmeshona                                                                           Foto Lars Gezelius
Könen går lätt att skilja åt även bland ungfåglarna, då hanarna har klart gul näbb. Den utfärgade hanen på bilden är en årsunge, vilket man kan se på det gula ögat. Ung skäggmeshane
Utfärgad ung skäggmes hane                                                          Foto Lars Gezelius
Snart blir ögat orange och då går ungfåglarna inte längre att skilja från de gamla fåglarna. Hittills har vi fångat 136 skäggmesar. Så här års kan det bli en del andra arter i näten, t.ex. de svårfångade vattenrallarnaVattenrall
Vattenrall                                                                                                   Foto Lars Gezelius
samt sävsparv, gärdsmyg och blåmes. Hittills i år har vi märkt drygt 2000 fåglar. Det är en tämligen låg siffra, men det beror på att rörsångarna, vassens vanligaste fågel, hade en tuff sommar. Summan av dem ligger på mycket låga 357 märkta mot normalt 800-1000.

Onsdag 9 september
Norrsken över Tåkern
Norrsken över Tåkern
Foto Camilla Billberg

Måndag 24 augusti
Henrik presenterar utställning
Pengar till ungdomar
Henrik Pettersson, naturfotograf i Vadstena, har just hängt upp några av sina "gobitar" i Naturum i Glänås, Tåkern. En av Henriks specialiteter är extrema närbilder på bl a sländor. Vi rekommenderar ett besök! Vid försäljnig av bilder har Henrik välvilligt beslutat att skänka pengarna till Naturums ungdomsverksamhet.
Några av de första besökarna vid utställningen var Ingrid Andersson, uppvuxen vid Tåkern, i sällskap med Kjell Åhsberg med barnbarnen Lilly och Alvin.

Utställningen är tillgänglig hela hösten då Naturum är öppet.

Henriks utställning

Foto: Christer Elderud/N

Onsdag 19 augusti
Utställning på naturum Tåkern
På lördag är det invigning av en ny utställning på Naturum, Henrik Pettersson kommer att ställa ut några bilder från Tåkern. Det kommer vara bilder med motiv som både har två och fyra vingar men alla kommer de från Tåkern. Utställningen kommer att hänga uppe hela hösten och vintern fram tills i vår.

Ändstrollslända
Blodröd ängstrollslända      Foto Henrik Pettersson

Fyrfläckad ängstrollslända
Fyrfläckad trollslända       Foto Henrik Pettersson

Torsdag 13 augusti
Halvfart i vassfågelfångsten

Nu har den standardiserade fångsten av småfåglar i Tåkerns västra vassar pågått i sex veckor. Personal har i olika omgångar utgjorts av Lars Gezelius, Adam Bergner, Karl-Martin Axelsson och Ellen Hultman med assistans av bland andra Johan Molin och sommarens långliggare på stationen, Sophia Thiele från Tyskland.

Sophia Thiele
Foto Adam Bergner

 Vi kan blicka tillbaka på en sommar som hittills bjudit på mycket svag fångst av rörsångare och lövsångare, men något mera normala siffror för sävsångare och sävsparv. Troligen har häckningsframgången för många fåglar varit dålig i år till följd av den kalla och regniga våren och sommaren. Dessutom tycks det vara ont om bladlöss i vassen, en annars mycket viktig födokälla för de vasslevande småfåglarna så här års. Trots den skrala fågeltillgången finns det ändå några glädjeämnen: det verkar finnas en hel del skäggmesar vid sjön och småflockar hörs redan nu dra omkring i de inre vassarna. På Sjötuna udde har det sedan en tid rastat en hel del vadare, och bland annat har vi kunnat fånga och ringmärka ett tiotal kärrsnäppor och en drillsnäppa.

Kärrsnäppa
Foto Sophia Thiele

Den dagliga ringmärkningen i Tåkerns vassar pågår nu en vecka till och därefter blir det märkning mest på helger och enstaka strödagar.

Fettblås
Foto Sophia Thiele

Ett säkert tecken på att hösten står för dörren är också att fältstationens regelbundna räkningar av gäss och tranor drar igång redan till helgen.

Tisdag 11 augusti
Fågelkursen har startat
Fältstationens nya fågelkurs är igång. Intresset är stort med 30 anmälda deltagare. Första kursdagen omfattade artkunskap inomhus i konferenslokalen vid Naturum, Glänås. Nästa kursdag blir i form av en exkursion till fågelrika stränder vid Tåkern.
På bilden ledare och de deltagare som kunde närvara den första kursdagen.Fågelkurs
Foto: Christer Elderud/N

Onsdag 22 juli
Lär känna Tåkerns fåglar med fokus på småvadare, gäss och änder
I höst fortsätter Tåkerns Fältstationens kursverksamhet ”Lär känna Tåkerns fåglar”. Vi fokuserar på Tåkerns rastande småvadare, gäss och änder. Teorikvällar varvas med exkursioner både vid Tåkern och andra kända lokaler. Kursdeltagarna kommer ute i fält att delas in i femmannagrupper med varsin ledare för att underlätta kommunikationen mellan ledare och deltagarna. Vi börjar med grunderna i småvadarstudier och fortsätter med änder och gäss. Du får ta del av många små bestämningstips av dessa ibland svårbestämda artgrupper. Vi startar den 8 augusti kl 15:00. Nytt datum och tid!!! Lokal: Glänås Naturum.

Upplysningar och anmälan till: Bengt Andersson  0144-108 72 alternativt 070-549 06 09 eller Naturum Tåkerns personal på tel: 0144-535 155


Välkommen med!

Lördag 27 juni
En med dubbelt så många vingar
Äntligen lite solsken och vackert väder, värmen har gjort att det nu finns gott om sländor, den här har jag inte lyckats artbestämma då jag tror att det är första gången jag ser den, någon av er som kanske vågar sej på en gissning ?
Tärna
Foto Henrik Pettersson

Flickslända o Spindel

Allmän smaragdflickslända - hona          Foto Henrik Pettersson

Fredag 26 juni
Slända
Flickslända som fastnat mitt i spindenätet framför ögonen på en hungrig korsspindel.

Flickslända
Lyrflickslända                  Foto Henrik PetterssonGulfläckad ängstrollslända

Gulfläckad ängstrollslända                       Foto Henrik Pettersson

Fredag 26 juni
Brun kärrhök
Det var synd att hon inte var ringmärkt. / Henrik

Brun kärrhök

Foto Henrik Pettersson

Måndag 22 juni
Rördrom
FOTO: Henrik Pettersson
Inte undra på att rördromen är svåra att upptäcka när de har så bra kamouflage.

Måndag 8 juni
Toppsångare med gul ton
Han kallades länge för gulsångare och gör skäl för namnet. Någon gång på 60-talet byttes namnet till härmsångare. Det går an det också även om denna energiska sångare kanske inte är fullt lika skicklig. som t ex kärrsångaren, på att kopiera andra arter. Klart är att den gula härmaren har lättare att få öronens uppmärksamhet än ögonens. Han sitter gärna högt i blandskogens täta lövverk. Avslöjande är ofta ett upprepat gnidande ”med mycket tonande geting-i” som Erik Rosenberg träffande beskriver ljudet.Härmsångaren är sen i ankomst (mitten/slutet av maj) och påbörjar redan i början av augusti resan till tropiska Afrika.Härmsångare
Foto: Christer Elderud/N
Härmsångaren har sedan länge varit ganska vanlig i strandskogen runt Tåkern.

Måndag 11 maj
Ljudlig sång i bygden
Han kan höras långt men är inte lätt att få syn på. Numera är dock chansen större än förr, både att få höra näktergalen och kanske att få en skymt av den kända sångfågeln. Fast det är den sydliga näktergalen som är den klassiska mästersångaren och den arten finns inte i Sverige.
Det tog nämligen sin tid innan näktergalen blev relativt vanlig i hela Östergötland. Vid Tåkern dök han upp 1911 vid Hovgården och 1913 vid Väversunda och Renstad. Därefter är det ont om rapporterad näktergal ända till 1958 vid Svälinge. Först från början av 70-talet spred sig fåglarna ordentligt och kan nu höras såväl i städer som ute i bygderna. I Östergötland beräknas finnas ca 3 000 par och 37 000 i hela landet ända upp till Norrbotten.


Näcktergal
Foto Christer Elderud

Lördag 14 mars
Våren är här
Nu trillar dom ner i en rasande fart från alla vädersträck, som säkert många redan märkt. Tänkte jag kunde dela med mig av en ruta från idag, lördag. Bilden är tagen nere vid Tåkern.
Hälsar Henrik Pettersson
Gäss
Foto Henrik Pettersson

Fredag 27 februari
Svansjön har vaknat
I stort sett hela Tåkern har blåst upp under veckan som gått. Is finns kvar i vikar och vassar och som drivande flak ute i sjön.Några hundra svanar har lyckats hålla sig kvar hela vintern i några råkar som de lyckats hålla öppna från tillfrysning. De senaste dagarna har dock antalet svanar ökat markant liksom allt fler grågäss. Flockar av sädgäss ses här och var och sträck passerar mot norr.Mest enstaka sånglärkor ses längs slättvägarna. Tofsvipor  rapporteras dagligen och till och med rördromar tutar – i februari. Så nog är det tidig vår, och ett bakslag framöver blir knappast någon överraskning, men trist. Och vinter i mars – april? Nej tack!Svanvår15
Foto: Christer Elderud/N
Svansjön har öppnat sig nästan helt och knöl har intagit de nu isfria vattenytorna.

Söndag 15 februari
Majestät på besök
Peter Berglin berättar att han åkte in mot Säby för att se om det hade kommit några gäss som gick på fälten däromkring. Men istället kom denna kungsörn flygandes från sjön, cirklade några gånger över gården och drog sedan mot Vättern till.
Kungsörn
Foto: Peter Berglin

Måndag 9 februari
Fjällvråk
En fjällvråk visade upp sig så fint vid Ramstadbron.
Fjällvråk
Foto: Peter Berglin

Tisdag 6 januari
57 havsörnar

På måndagen räknades 50 havsörnar på Tåkerns is. Men redan på tisdagen hade antalet ökat till 57.
-- Ändå såg vi nog inte alla. Tåkern är inte lätt att helt överblicka, kommenterar Bengt Andersson, ordförande i Tåkerns fältstation.

Måndag 5 januari
50 havsörnar vid Tåkern
- nytt rekord i fågelsjön
 Vid en räkning i fågelsjön Tåkern i Östergötland noterades på måndagen 50 havsörnar vilket är nytt rekord. I januari för tre år sedan sågs som mest 47 havsörnar.
Den grunda, riksbekanta Tåkern har frusit, gått upp och åter delvis frusit den senaste veckan. Omkring 1500 knölsvanar har nu trängt ihop sig i vakarna. På isen väntar havsörnarna i hopp om att komma åt någon fågel eller fisk i ytvattnet.
”Tåkern befäster sin ställning som Sveriges främsta fågelsjö även så här års. 50 havsörnar är smått otroligt många och antagligen såg vi ändå inte alla”, säger Adam Bergner i Tåkerns fältstation
.
Flera tiotal havsörnar har anlänt till sjön de senaste dagarna.
”Det är som om örnarna känt på sig att läget nu är idealiskt för att få tag i något ätbart i Tåkern”, konstaterar Adam Bergner.
Havsörnen var på 1940- och -50-talen nära nog att försvinna som svensk häckfågel. I hela Götaland fanns fyra bon år 1942 och 27 i Svealand. Under 1940- och -50-talen finns i en enda känd observation av havsörn vid Tåkern. Under hela 1960-talet sågs havsörn fem gånger vid sjön. Under 1980-talet började arten återhämta sig tack vare minskande tjuvjakt, skydd av boplatser, förbud av miljögifter och giftfri vinterutfordring.
Numera bedöms upp mot 600 par havsörnar häcka i Sverige.


P4 Östergötland intervjuas Adam Bergner om det nya rekordet.

 

Gott Nytt År 2015

 

Torsdag 25 december
Isläggning och svanträngsel
Den mycket grunda Tåkern fryser snabbt: helt öppet vatten på julafton, nästan helt tillfruset på juldagen.Ända fram till jul har sjön bjudit på vinterrekord vad gäller kvardröjande simfåglar. Helgen före jul räknades bl a över 2 000 knölsvanar, minst 4 000 sothöns, ca 2 000 viggar, 1 000 brunänder och 500 storskrakar. Därtill 40 hägrar och ett tiotal havsörnar. Aldrig tidigare har så mycket fågel noterats i sjön vid juletid. Orsakerna är nog det milda vädret och riklig tillgång på föda för de växtätande fåglarna.
Nu väntas bistrare tider och de få öppna ytorna kommer att krympa ytterligare. Svanarna packar ihop sig liksom härdiga sothöns. Vi, liksom fåglarna, kan bara vänta och se hur vintern utvecklar sig framöver… Svanträngsel
Bild: Christer Elderud/N
Knölsvanarna i Tåkern ger sig inte i första taget trots kyla och isläggning men de öppna ytorna minskar snabbt.sothöns
Bild: Christer Elderud/N
Sothönsen är tåliga fåglar och gör nu vad de kan för att hålla vakar öppna och därmed tillgång på mat.

16 september
"Lär känna Tåkerns fåglar"
 - Nybörjarkurs för fågel- och naturintresserade
Tåkerns Fältstation anordnar 2015 i samarbete med Naturum Tåkern och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) en studiecirkel med Tema ”Lär känna Tåkerns Fåglar”. Kursen startar i januari och avslutas i mitten av juni och innehåller tre inneträffar och fem fältexkursioner i Tåkernområdet. Syftet med kursen är att ge dig som har ett spirande fågelintresse lite mer inblick i tåkernfåglarnas värld. Särskild tid kommer att ägnas åt fågelläten och fågelsång och kursen avslutas med en nattsångartur i försommartid i Tåkernbygden. Kursen passar för alla, även för dig som är rullstolsburen eller har andra funktionsnedsättningar. Vi följer en särskild utarbetad studieplan som tar upp:
·         Vinterfåglar vid Tåkern – en särskild upplevelse
·         Tåkerns första vårfåglar i februari/mars
·         Ett myllrande fågelliv i strandskogen i vassarna och ute på sjön
·         Fågelsången i maj – hur skiljer jag ut de olika arterna?
·         Särskilda Tåkerncelibriteter i fågelvärlden
·         Tåkerns fågelkonsert  i försommarnatten

Kursledare Bengt Andersson, ordförande i Tåkerns Fältstation.
Tel:0144-108 72 eller 0705 49 06 09.
Bengt svarar på alla frågor och tar emot anmälan.
Startar redan 20 januari så vänta inte för länge med att anmäla dig.

Mot kallare tider
Med minusgrader natten till första advent, lade sig ett tunt lager av nyis över
Tåkerns mycket grunda strandzoner och vikar. Största delen av sjön är öppen med fortfarande över 2 000 knölsvanar på plats. Det behövs mycket mer av kyla och is för att tvinga bort de sista tåliga svanarna, de flera tusen sothönsen och de härdiga hägrarna.Förvinter

Foto: Christer Elderud/N

Foto: Christer Elderud/N

Så kom då den första snön nu i början av november.
Knappast oväntad - annat för en och annan bilist, som vanligt…
Grågässen verkar ha dragit till varmare trakter. Kvar i Tåkernbygden är några tusen sädgäss och ett antal , men färre, kanadagäss. Havsörnarna drar över sjön. En och annan häger håller sig kvar liksom sothöns i tusentäta flockar långt ute på sjön.

Snögäss
Bild: Christer Elderud/N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 10 oktober
Henriks senaste tur
Det är fortfarande riktigt gott om skäggmes i vassen, kul. Ett annat spännande möte var med en häger som tänkte "parkera" ungefär där jag stod.Skäggmes

Häger som ska rakt fram
Foto: Henrik Pettersson

Lördag 20 september
Ringmärkningsjubileum
Vi uppmärksammar att det var 50 år sedan den första fågeln ringmärktes vid Tåkern. Under morgon och förmiddag förevisades ringmärkning vid Glänås för en intresserad och månghövdad (ca 60 pers) allmänhet. På plats fanns dagens aktiva Christer Elderud, Lars Gezelius, Adam Bergner, Bengt Andersson, Ellen Hultman, Kent Persson, Bo Håkansson och Per Saarinen och även ett gäng från det gamla gardet som var aktiva på 60-talet när det begav sig, bl.a. Frank Runtegen, Urban Ekstam och Bengt Andersson (ej vår ordf. alltså..).  Under morgon och förmiddag märktes rörsångare 6, kungsfågel 1, blåmes 1, svarthätta 2, sävsparv 1.
 
  Lite märkstatistik: vi har nu ringmärkt ca 113 500 fåglar av 155 arter. Mesta arter är rörsångare med ca 27 500 och skäggmes med ca 13 500. Andra imponerande summor är 395 hägrar (alla före 1978, i Sommen), 661 bruna kärrhökar, 294 fikgjusar (Sommen), 112 dvärgbeckasiner, 165 svarttärnor, 118 berguvar, 72 vassångare, 1074 trastsångare och 229 pungmesar. Bland de ovanliga kan nämnas fyra rördrommar, en kungsörn, en mindre sumphöna, en ringtrast, två busksångare, två höksångare, två varfåglar och två ortolansparvar. Högsta årssummor var 6209 fåglar år 1992 och 5353 fåglar år 1965. Visning av märkning

Foto: Christer Elderud.

Lördag 13 september
Nya rekord – 31 000 brunänder och 7 100 tranor!!
Gåsräkning: grågås 11500, trana 7100, sädgås 500, bläsgås 1, kanadagås 700.
Simfågelräkning: Det var lite svårräknat pga den friska E-vinden. Stora moln av brunänder var uppe och flög runt, skrämda av örnar. Sothönorna kurade på vattnet i supertäta flockar. Mäktigt skådespel! Brunand 31000, sothöna 29000, bläsand 5820, snatterand 1850, vigg 2050, knölsvan 3260, skäggdopping 306, storskarv 212, gräsand 1060, kricka 530, stjärtand 22, skedand 11, bergand 2, knipa 280, storskrake 51, häger 13.
Brunänder
Bild Johan Träff
Ca 75 000 simfåglar och över 85 000 med gässen och vi kan konstatera att Tåkern är Sveriges svar på Okavangudeltat, Donana, Camargue, eller vad du vill. Från Glänåstornet sågs brunänderna som stora myggsvärmar i luften från Ombergs silhuett till horisonten borta vid Hov. Det är ett präktigt brunandsrekord för Tåkern och troligen för Sverige genom alla tider. Även antalet rastande tranor är rekord för Tåkern.
Under middagen invigde Lars Gezelius den nya (277:e) arten för Tåkern, Bronsibis, som sågs 7 juni. Det gjordes genom att Vesa Jussilas träminiatyr av arten fick plats i montern ”artchocken” på naturum. Personalen firar med Sveriges godaste räkmackor på Väderstad centralkonditori.

Tisdag  9 Sept
Ett kraftfullt porträtt

Brun kärrhök
Foto Henrik Pettersson

Lördag 16 augusti
Rekord och våfflor
Idag var det årets första gås-, tran och simfågelräkning. Ett 10-tal personer fanns på post ca 05.00 för att räkna de utflygande gässen och tranorna. Under förmiddagen räknades simfåglar ute på sjön. Vid Glänås bemannade stationen fågeltornet med guidning. Därtill gräddade Bosse Håkansson förnämliga våfflor för försäljning. De kanske inte gick som smör i solsken för det kom en del kraftiga regnskurar, men de var synnerligen smakliga. Ute på sjön vilade (och åt) simfåglar i 10-tusentals. Ja det var en grannlaga uppgift att räkna/skatta/bedöma hur många de var. Sothönsen och brunänderna var värst. Efter några skattningssvep med tubkikaren där de räknades 100 och 100 åt gången landade det på drygt ca 30 000 sothöns och 18 000 brunänder. På morgonen var det tämligen mycket grågäss med nära 12 000 och för årstiden mycket gott om tranor med drygt 3 300. Det blev alla tiders rekord för knölsvan med 4160. Dessa har dock räknats en och en, så den siffran är tämligen säker. Med gäss och tranor blev totalsumman nära 80 000 fåglar!! Siffran för sothöna är den högsta sedan första årets räkningar 1974 då det var mer än 40 000 ex. Man bedömer att det häckar 1 100 par brunänder i Sverige. Bland de 18 000 vid Tåkern är de flesta troligen ryska och finska fåglar. På bilden ses räknargänget samlade vid köksbordet i Åsenstugan för summering och reflexion. Orsaken till de stora fågelmängderna är troligen att det varit en gynnsam häckningssäsong och att det är mycket undervattensväxter i Tåkern nu som erbjuder mat. Sjön är ju normalt mycket grund och den torra sommaren gör att vattenståndet är lågt. Djupet är nu bara omkring en halvmeter. Fåglarna kan då lätt nå ner till växtligheten på högst någon halvmeters djup.Räknargänget
FOTO: Lars Gezelius

Lördag 16 augusti
Tromber över Tåkern
Dessa två tromber fotograferades i lördags av Peter Berglin från fågeltornet i Glänås på Tåkerns södra strand i riktning mot norr. Vill du veta mer om tromber och fallvindar så kan du läsa om det på SMHI:s hemsida under rubriken Tromber och fallvindar i Sverige 2010-2014.Tromber
Foto Peter Berglin

 

Tisdag 12 augusti
Mycket fågel i vassen
Nu har årets märkningar i vassen pågått en dryg månad och vi ser redan nu att det har varit ett bra år för de vasslevande tättingarna. Även skäggmesarna börjar röra på sig nu. Drygt 2600 märkta fåglar hittills är redan är mer än i fjol. Sävsparv, rör- och sävsångare ligger på höga nivåer med 177, 842 resp. 409 märkta hittills. För rörsångare kan det bli det fjärde-femte bästa året nånsin. För sävsparv blir det nog tredje bästa året och för sävsångare näst bästa. 12 kärrsångare är också mycket högt. Det har varit mycket bladlöss i vassen men de har minskat rejält nu. Det har även de dagliga fångsterna vid Renstad kanal som i juli låg mellan 100-150 per morgon men nu kring 30-50 ex. Denna vecka jobbar Karl-Martin Axelsson och Ramona Eriksson med ringmärkningen och nästa vecka kör Kim Arrio och Ramona.


Partiell albino
  Partiellt albino rörsångare.
  Daniel med några skäggmesar

  Daniel Johansson med ett knippe skäggmesar
 Foton: Lars Gezelius

 

Måndag 3 augusti
Det kom ett mail.. tack Henrik!
Jag var nere vid sjön idag på morgonen och "kollade av läget" lite. Det verkar som skäggmesarna har haft en bra säsong, det fanns gott om "nya" skäggisar i vassen. Skickar med några rutor från i morse.
Skäggmes2Flygande skäggmes

Skäggmes
Foto Henrik Pettersson

Måndag 28 juli
Årsrapport 2013
Nu har till syvende och sist årsrapporten för 2013 blivit klar. Den ligger nu som pdf på vår hemsida under Årsrapporter här till höger. Den tryckta versionen kommer i augusti när tryckeriet öppnar. I övrigt kan nämnas att ringmärkningen går för högtryck nere vid Renstad kanal. Fångster på 70 – 160 fåglar per morgon har varit standard. Det är goda tilder för fåglarna med mycket bladlöss att tillgå. Det blir en rejäl uppryckning från de två senaste årens mediokra fångstsiffror i vassen. Aktiviteterna går att följa på våra dagboksblad (längst upp till höger).

 

Lördag 12 juli
Ringmärkning
I veckan har vi ringmärkt varje morgon i perfekt väder. Många kursdeltagare och gäster har fått uppleva och lära sig en del om ringmärkning. Vi har också haft glädjen att märka roliga arter som vattenrall, trastsångare och gräshoppsångare och, inte minst, en ormande göktyta!Rinmärkning
Foto Ellen Hultman

Torsdag 10 juli
Vaktskifte på gjerdestolpen
Enkelbeckasinen verkar ha ökat något i år på Tåkerns strandängar.Vaktskifte
Foto Bjørn Kristian Graatrud

Fredag 13 juni
Falkdag
I dag var det dags för märkning av pilgrimsfalksungar. Vi fick hjälp av klättrare Petter från Jönköping. Här betraktar Christer Eriksson en av de sju ungar som märktes i två bon. I år fick de lila ring på höger och röd ring på vänster ben. Christer o pillan
Foto: Lars Gezelius

Torsdag 5 juni
Paddlingar ute i sjön
Nu är paddelmånaden juni här och personalen drar till sjöss. Personal är Lars Gezelius, Adam Bergner, Kim Arrio och Karl Martin Axelsson. Vi har kört några turer i Renstad yttre och Tovören. Det ser bra ut på flera sätt. Vattnet är klart och kransalgerna är på gång. Det är ganska mycket skrattmås i sjön i år och det är som i fjol mycket tätt med trastsångare. Däremot har vi hittills hört relativt få vassångare, fem sjungande har noterats. Trastsångarna trivs i vassmosaiken och gärna längs kanaler. Vid Lundtorp hittades detta trastsångarbo nära kanalen och ungarna håller som bäst på att kläckas.

TrastsångarungarPaddling -14
Foto Lars Gezelius

 

Tisdag 27 maj
Dvärgmåsen på frammarsch?

Utan djupgående jämförelser mellan olika år, kan tyckas som om ovanligt många dvärgmåsar har observerats och rapporterats hittills under försommaren i år i landet. Även i Tåkern har några dvärgmåsar noterats, t ex vid Hov.
I Tåkern är den första iakttagelsen av dvärgmås från 30 maj 1919. Den första säkert konstaterade häckningen dröjde ända till 1974. Det ska kanske till lite tur för att dvärgmås och observatör ska mötas på samma fläck i en sjö som Tåkern. I ett vimmel av måsar och tärnor kan en dvärgmås lätt ”försvinna”. Läge att spana!Dvärgmås
En fortfarande ung dvärgmås, på väg att bli utfärgad med helt svart ”mössa”. Foto: Christer Elderud/N.

Måndag 19 maj
Prinsessan invigde sin sagostig
Prinsessan Estelle gjorde på lördagen sin officiella debut, och sitt första besök i länet, när hon invigde den nya sagostigen i anslutning till Naturum vid Tåkern. Prinsessan kom förstås i sällskap med sina föräldrar, kronprinsessan Victoria och prins Daniel.
Vädret var sommarlikt och den lilla prinsessan på soligt humör.
Invigningen började med tal av landshövding Elisabeth Nilsson och dansuppvisning av barn från Röks skola.
Därefter var det dags att gå den 800 meter långa sagostigen som Estelle, hertiginna av Östergötland, fick som doppresent från länet.
Figurerna och stationerna längs stigen är utformade av konstnären Vesa Jussila med illustrationer av tecknaren Ulf Lundkvist. Estelle o mamma
Hej grodan! Prinsessan Estelle var både road och lite avvaktande inför mötet med den stora ”pussgrodan” som avslutar sagopromenaden.             Foto: Christer Elderud

 

Prinsessan Estelle till Tåkern
En sagostig vid Tåkern var länsstyrelsens present till prinsessan Estelle när hon döptes. På lördag 17 maj kommer prinsessan, hertiginna av Östergötland, för att inviga stigen vid Naturum, Glänås. I sällskap såklart med föräldrarna, kronprinsessan Victoria och prins Daniel.
  Själva invigningen av sagostigen sker kl 14.45 med bl a tal av landshövding Elisabeth Nilsson. På scenen blir det också en dansuppvisning med barn från Röks skola. Efter invigningstalen inbjuds hertiginnan och kronprinsessparet att gå sagostigen och på så vis inviga den. Vid vandringen kommer barn från Röks skola att guida gästerna och berätta om de olika upplevelsestationerna.
  Naturum Tåkern är öppet hela dagen med många aktiviteter för hela familjen i området. I väntan på kungligheterna kan barnen håva småkryp vid bryggan och titta på fåglar från fågeltornet.
  Parkeringsmöjligheterna vid naturum Tåkern är begränsade denna dag. Östgötatrafiken erbjuder gratisbussar som avgår från Väderstad-Verkens parkering till Naturum Tåkern kontinuerligt under dagen.

Estelle
Prinsessan Estelle gör 17 maj sitt första besök vid Tåkern. Foto: Kate Gabor/Kungl Hovstaterna

Lördag 3 maj
Strandängar kollas upp
Denna kylslagna långhelg har personalen på stationen, Kim Arrio,  Adam Bergner, Lars Gezelius och Lars Nilsson, inventerat strandängarna runt sjön. Målet är att varje äng besöks 3-4 gånger under 5 veckor till början av juni för att få en uppfattning om antalet häckande par av vadare, änder, gäss samt gulärla och ängspiplärka. Våren har ju varit tidig i år och det märks särskilt på grågässen som nu har stora ungar. De första sågs redan 17 april, Vilket är tangerat fenologirekord för Tåkern. FEL! Vi har nu fått in en uppgift från Henrik Pettersson att han fotograferat gässlingar den 16 april!!! vilket alltså är ett nytt rekord!  Grattis till Henrik! Vi kan kostatera att det gått mycket bra för grågässen och redan nu har drygt 500 familjer sett på ängarna. Det är det högsta sedan 2007. Bland änderna är snatterand vanligast. Skedand ses i normal omfattning medan årtan verkar minska ytterligare. Även tofsviporna är tidiga och de första kläckta kullarna har setts. Bland ovanligheter under helgen kan nämnas 100 bläsgäss vid Åsby och 150 Tundrasädgäss vid Tovören.Kim spanar
Kim Arrio spanar ut över Källstad hopabete. Foto: Lars Gezeliu

Torsdag 17 april
Till Tåkern från Vänern
- Vilken kalasbild för avläsning. Det är en fågel född vid Vänern, ringmärkt 5 juni 2013, konstaterade havsörnspecialisten Björn Helander, Naturhistoriska riksmuseet, när han såg bilden som Henrik tog vid Tåkern häromdagen.Den här ungörnen har vistats vid Tåkern ett tag. Vart det bär av framöver vet förstås ingen, inte ens örnen själv.Havsörn ringmärkt i Vänern
Foto: Henrik Pettersson

Torsdag 17 april
Brun kärrhök
Här kommer en härlig bild från Henrik Pettersson.
Brun kärrhök

Onsdag 16 april
Ringtrastarna drar förbi

Ringtrastar ses sporadiskt lite här och var i landet i mitten av april men arten kan knappast kallas vanlig. De är alla på väg upp till fjällkedjan, från Dalarna och norrut. Under ganska många år har två lokaler varit ”pålitliga” för den som vill se ringtrastar så här års: kullarna med grova enbuskar på Jussbergs gamla gravfält i Heda och enbusklandskapet vid Stora Lund söder om Hästholmen. På onsdagen rapporterades observationer av tre ringtrastar vid Stora Lund och tre vid Jussberg. Och på torsdagen sågs sju ringtrastar i Heda varav sex i flock. Ringtrast
Bild: Christer Elderud/N
En vackert utfärgad ringtrasthane vid Jussberg på onsdagseftermiddagen.

Lördag 5 april
Den rödhalsade lockar
Intresset för den rödhalsade gåsen vid Tycklingen utanför Vadstena var stort även under fredagen. Och den ovanliga gästen visade sig tidvis från sina bästa sidor. På nära håll dessutom. Då och då tog flocken av vitkindade gäss, och den mindre kusinen, en tur över viken för att strax återvända till betet.Rödhuvad betar

Rödhuvad lyfter

Bilder: CHRISTER ELDERUD/N

Lördag 5 april
Giro del Tåkern
Efter en kall morgon med tranräkning norr om sjön (det blev 3300 tranor och 105 bläsgäss), var det dags för det årliga "Giro del Tåkern", d.v.s. att cykla runt sjön och spana in våren. Det blev dock en tung start på girot med punka efter fem (5!) meter. Nåväl, med ny slang gick rundan bra så när som möte med folkilsken blodhund som fick igång adrenalinet. Det är riktigt torrt i markerna, så det blev inget "petabortmassoravlerafråncykeln". Vattennivån i sjön är 
ca 94,12 m, vilket är  åtta cm under eftersträvad nivå. Några tranpar kunde prickas in på karta liksom tutande rördromar. Årets första fiskgjuse visade sig i den sköna vårsolen.
Girot 2014

Torsdag 3 april
Sibiriskt besök
En rödhalsad gås har sedan i onsdags dragit skådare till sig vid Tycklingen strax utanför Vadstena. Den sibiriska gästen har lugnt vandrat omkring nära promenadstråket från stan. Den rödhalsade har sällskapat med ett 50-tal vitkindade (som f ö häckar med några par i området). Rödhalsad gås har tidigare setts i Tåkernområdet 1998 och 2003. Rödhalsad o vitkindad
Den rödhalsade och en vitkindad. Foto: CHRISTER ELDERUD/N

Lördag 29 mars
Tranrekord
I morse räknades 4000 rastande tranor vid Tåkern, vilket är vår-rekord för Tåkern. Näst högsta var drygt 3000 för 10 år sedan. Det är visserligen inte lika många som i Hornborgasjön, men trenden är att tranan ökar även i Tåkern. Tranorna övernattar stående i grunt vatten i sjökanten och flyger ut på fälten i gryningen. Räkning sker på sju platser runt sjön. Nästan alla tranorna flög ut norr om Tåkern vid Hånger och Säby.Tranrekord
Foto: Johan Träff

 

Fredag 28 mars
Henrik Petterssons vernissage
Den 5:e april kommer Henrik öppna en utställning med mycket och fina bilder från Tåkern. Läs mer.....
Dubbelkomando
Dubbelkommando                        Foto: Henrik Pettersson

 

Onsdag 26 mars
Årsmöte
Denna kväll avhölls föreningens årsmöte på naturum Tåkern. Några rördrommar tutade till samling och ett 20-tal personer mötte upp. Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls under ordförande Bengt Anderssons ledning. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning. Mötet beslutade sedan enligt valberedningen förslag som innebar omval på samtliga poster i styrelse och revision. Efter mötet spisades en underbar smörgåstårta och därefter höll limnologen Anders Hargeby, Linköpings universitet, ett mycket intressant föredrag om Tåkerns undre värld (livet i vattnet) och dess samspel med vattenlevande fåglar. Årsmöte 2014

Lördag 22 mars
Rödhuvade på plats igen!
Bjørn Graatrud rappoterar med hjälp av en bild.
Rödhuvad dykand
Foto:
Bjørn Graatrud

Lördag 8 mars
Gässen drar vidare norrut?
I dag genomfördes en för årstiden mycket tidig gåsräkning. Kanske var det ändå för sent? Redan i slutet av februari fanns ju en hel del sädgäss på plats. Morgonens räkning stannade på 1030 sädgäss, 1450 grågäss, 230 kanadagäss, 150 sångsvanar och 30 tranor. Vid Åsby sågs en färgmärkt trana med vit över grön på höger och vit över röd på vänster ben. På bilden ses merparten av räknargänget summera och fika i stugan. Återsamling i stugan
Foto Lars Gezelius

Lördag 22 februari
Våren kommer
Nu har våren kommit hastigt och lustigt. Större delen av sjön är dock fortfarande isbelagd men i väster finns ett större öppet parti med mycket svanar, gäss och änder. Under lördagen räknades 800 knölsvanar, 500 knipor och 100 storskrakar. Vid Ramstad sågs  700 sädgäss och ett 100-tal tofsvipor. Minst 600 grågäss och 200 kanadagäss fanns också på plats. Några sånglärkor kvittrade förbi i det blå. Glänårvår
                                                                                                                               Foto Lars Gezelius
Vid Glänås sjöng grönfinkarna intensivt. På strandängarna har isen släppt i de "blå bårderna" och här fanns en del vipor och grågäss. Vattennivån är inte särskilt hög. 94,12 cm. Semlorna på Väderstad centralkonditori smakade.

Fredag 7 februari
Fågelrally på cykel
Inbjudan att detaga i "Fågelrally på cykel" den 13 april kl 06-20, anordnad av
Tåkerns Fältstation.

Många som skådar fågel tycker att det är roligt att tävla ibland. Denna dag kör vi ett så kallat rally kring Tåkern per cykel och försöker att se så många olika fågelarter som möjligt under en dag. Lagen måste innehålla minst 2 personer. Man kan tävla i nybörjarklass eller avancerad. Registrering och frukost på Naturum Tåkern kl 06-07, tävling fram till 16 då vi återsamlas på Tåkerns Vandrarhem och café, för dusch, middag och prisutdelning. Kostnad inklusive karta, krysslista, frukost och middag 350 kr. Föranmälan på 0142-71022 eller
info@takernvandrarhem.se. Där kan även boende bokas, om så önskas. Arr: Tåkerns fältstation i samarbete med Tåkerns vandrarhem och Naturum Tåkern.Lördag 25 januari
Trängsel i två små vakarSkridskois?
Nu har vintern tagit grepp om bygden. Snötäcket är tunt men isen ligger nu decimetertjock över nästan hela sjön. Spaning

I två små vakar vid Lindön och Svälinge trängs ca 200 härdiga knölsvanar. På isen sågs minst fem havsörnar. En örn gick en fight med en svan på isen.Bengt o Staffan Skridskoisen testades på lördagen, men det blev ingen harmoni i åkningen eftersom det var en mosaik av snöfläckar i blottad is. Isen var dessutom rätt så skrovlig. Vid Glänås var det full fart vid fågelmatningen, mest pilfinkar och lite mesar samt en modig rödhake.Naturum Tåkern

Fotograf idag är Lars Gezelius

Måndag 13 januari
Tåkern fryser
Idag lägger sig Tåkern, men det är ännu ganska stora öppna partier längs norra sidan av sjön. Där trängs nu svanarna och vid lunchtid idag fanns ännu omkring 2000 ex kvar. På isen sågs även 25 havsörnar och vid Glänås fanns nio snösparvar som letade frön där starrtuvorna stack upp ur isen.
Isen kommer
Foto: Lars Gezelius
Mot Lindön
Från en dag till nästa frös i stort sett hela Tåkern. Lördagens räkning vid helt öppet vatten gav nya vinterrekordet 2 950 knölsvanar. På måndagen hade minst 2 000 svanar packat ihop sig till mycket täta flockar på några få ställen i sjön, bl a framför Lindön. På isen noterades 25 havsörnar, spanande, väntande...
Foto: Christer Elderud/N

Fredag 10 januari
TT:s pärm är nu digital
Tommy Tyrberg (TT) skrev i slutet av 1970-talet en makalös genomgång av Tåkerns fåglar från tidernas begynnelse till 1974. Allt maskinskrivet samlades i en pärm som har stått i ett ex i fältstationens bokhylla som ett ovärderligt uppslagsverk. Förutom den långa artgenomgången finns några inledande kapitel om geologi, postglacial utveckling, vegetation och flora i och kring sjön, en genomgång av Tåkerns ornitologiska historia och en bibliografi. Det finns även en omfattande diagramdel där fågelarternas tidsmässiga uppträdande under året presenteras. Detta värdefulla material (utom diagrammen) har nu äntligen scannats och kan komma alla till del. Det scannade materialet har delats upp på ett antal pdf:er som du hittar under "Tåkernfåglar" valmenyn till vänster. Än så länge är det bara den första delen av 3 som är upplagd.


Äldre notiser och bilder är flyttade till "Nyhetsarkivet 2013".

På gång:

Styrelsemöte och julfika Åsen 26 december.

Vi finns också på Instagram


 

...och facebook

 

 

Pressläktaren
Det är bara att kliva in
 >>>Pressläktaren<<<

Nyhetsarkivet 

Vi har samlat gamla nyheter här:

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 2011  2012  2013 2014

Om du inte har Adobe Reader eller DjVu kan du ladda ner dom här  
Get Adobe® Reader® 

Mer om Tåkern

Nyhet!
Ur boken: Götalands bästa fågellokaler . En mycket detajrik beskrivning av fågelsjön Tåkern.

Du kan hitta mer information om Tåkerns naturreservat hos Länsstyrelsen Östergötland.

ny naturmlogga

Du kan också få information om naturum Tåkern med öppettider och program.

Läs mer om Tåkern i broschyren "Södra Sveriges fågelmarker"

Stiftelsen Tåkernfonden stöder naturvård, forskning och information.